SmartPly

Frame

SMARTPLY Frame er designet for å gi en stiv kledningsvegg av overlegen kvalitet, som en del av et bindingsverk.

SMARTPLY Frame er et videreutviklet trevirkeprodukt som er laget av orientert treflis belagt med et utvendig kvalitetslim og komprimert under høy temperatur. Resultatet er et bærende panel som egner seg til strukturelt bruk i fuktige omgivelser, med pålitelig fordeling av styrke, stivhet og strekkkapasitet både på langs og tvers av panelet. SmartPly Frame brukes vanligvis som et 9 mm kvadratisk panel med dimensjonene 2397 1197 mm, ideelt egnet for produksjon av bindingsverk.

Løsninger for veggkledning

SMARTPLY Frame egner seg til bruk som strukturell veggkledning i tradisjonelt bindingsverk. Panelet festes til tømmerveggstenderne for å bidra med sideveis begrensning av veggrammen i forbindelse med knotter, avstivninger eller andre klednings-/ og utfôringsmaterialer. Kledningens motstand til horisontale vindkrefter (ødeleggende motstand) kan tas hensyn til i utformingen av bindingsverksstrukturen, hvor man kan dra fordel av samspillet mellom stenderne og kledningen ved å motstå kompresjon og bøying eller redusere krumning. SmartPly Frame veggkledning gir rask lukking av bygningen under bygging siden veggpanelene er prefabrikkert i et kvalitetskontrollert miljø. Kledningen gir også en stabil bakgrunn for den pustende membranen som er festet til den.

Dimensjoner og tykkelse (mm)

Tykkelse Lengde x bredde Type
9

2440 × 1220
2397 × 1197
2697 x 1197

Tilhugget
11 2440 × 1220
2397 × 1197
Tilhugget
15 2440 × 1220
2397 × 1197
Tilhugget
18 2440 × 1220
2397 × 1197
Tilhugget

Merknader:
Tangesporede paneler er også tilgjengelig ved forespørsel.