SmartPly

Bærekraftig og Smart

Skogsertifisering betyr at de miljømessige og samfunnsmessige effektene av trevirkeprodusentenes drift vurderes objektivt. Fra og med midten av 2003, var det i hele verden bare 150 millioner hektar skog som var sertifisert, det er i overkant av 3 % av verdens totale skogareal. Halvparten av dette er i Europa og 40 % i Nord-Amerika..

Forestry Stewardship Council (Skogsforvaltningsrådet) er en av de største og mest troverdige sertifiseringsorganene for trevirkeprodusenter, og har støtte fra store miljøverngrupper (som World Wildlife Fund, Greenpeace og Rainforest Action Network) samt viktige offentlige skogbruksorganer.

FSC-sertifisering er den eneste internasjonalt anerkjente standarden som gir kjøpere av trevirkeprodukter en garanti for at tømmeret som er brukt kommer fra miljømessig og samfunnsmessig ansvarlig skogbruk.

SMARTPLY har mottatt ansvarskjede-sertifisering i en årrekke, FSCs ansvarskjede-sertifisering dekker ikke bare råmaterialer, men også produksjons- og distribusjonsprosessene. Ansvarskjede-sertifisering er forbrukernes garanti om at produktet ikke bare kommer fra ansvarlig forvaltet skog, men at trevirket har passert gjennom en pålitelig og miljøvennlig kanal, fra opprinnelsen i skogen helt frem til det er montert av sluttbrukeren. Kun produkter fra FSC-sertifiserte skoger kan merkes med haken og tre-logoen.

  • Uavhengig verifisert
  • Ansvarlig skogbruk
  • Miljøansvarlige
  • Samfunnsmessig ansvarlig
  • Sertifisert fra opprinnelse til sluttbruk

Bærekraftig forvaltning

Vi bruker bare lokalt dyrket, raskt voksende, fornybart trevirke fra irske skoger med ansvarlig forvaltning, som er uavhengig sertifisert i henhold til reglene i Forestry Stewardship Council. Vi bruker tilstrekkelig med ressurser, og tid i styremøtene, på miljøspørsmål for å sikre at SmartPly-produktene og bruken av disse er i samsvar med de høyeste miljøstandardene når det gjelder ledelse og produksjon. Vi har en omfattende miljøpolitikk på plass for å sikre at miljøspørsmål får riktig oppmerksomhet og prioritet på alle nivåer i virksomheten. Vi bruker avansert kontrollteknologi for å minimere klimagassutslipp fra vårt anlegg, og vi var den første industrien i Irland som fikk innvilget en integrert lisens fra forurensningstilsynet, for bevissthet og ansvarlighet. Vi driver omfattende og brukervennlige systemer for opplæring og informasjon som sikrer at alle våre ansatte får riktig opplæring og informasjonsutveksling om miljøspørsmål. Vi gjennomfører regelmessige risikovurderinger av alle SMARTPLY-aktiviteter for å sikre at alle forstår sitt ansvar og at et egnet system for ansvarliggjøring er på plass.

Fornybar energi og gjenvinning

Vi er en av Irlands største forbrukere av fornybar energi i form av biomasse. Vi jobber for å oppnå en ambisiøs gjenvinningsandel på 90 % i hele virksomheten. Alle SmartPlys biprodukter resirkuleres for energi- eller hagebrukformål.

Tømmer og mål

Vi er opptatt av trevirke og dets verdi for vår planet som karbonmottaker, som bærekraftig ressurs og som hovedbestanddelen i SmartPly. Vi evaluerer utviklingen vår kontinuerlig, vi strekker oss mot en rekke nye mål, formål og resultatindikatorer for å forbedre våre miljøprestasjoner på hver praktisk gjennomførbare måte.