SmartPly

Duurzaam slim

Bosbouwcertificering houdt in dat de ecologische en sociologische effecten van de activiteiten van een houtproducent worden gecontroleerd door een onafhankelijk instituut. In 2003 was wereldwijd slechts 150 miljoen hectare bos gecertificeerd. Dit is 3% (!) van het wereldwijde bosoppervlak. De helft hiervan bevindt zich in Europa en nog eens 40% in Noord Amerika.

Het Forest Stewardship Council is een van de grootste en erkende certificeerders van houtproducenten en mag rekenen op de steun van organisaties als het WWF, Greenpeace en het Rainforest Action Network als ook van belangrijke internationale bosbouworganisaties.

Het FSC-certificaat is één van de weinige internationaal erkende keurmerken die kopers de garantie biedt dat het gebruikte hout afkomstig is uit bossen die op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde wijze beheerd worden.

SMARTPLY ontvangt al enkele jaren het FSC COC certificaat. Dit betekent dat niet alleen het gebruikte hout FSC gecertificeerd is, maar dat de productie en distributie van SmartPly ook op een mileuvriendelijke manier plaatsvindt.  Het FSC COC-certificaat biedt de gebruiker dus de garantie dat niet alleen het hout uit duurzaam beheerde bossen afkomstig is, maar dat de SmartPly-producten op een milieuvriendelijke manier van het bos tot bij de eindgebruiker komen.
Alleen producten afkomstig uit FSC-gecertficeerde bossen dragen dan ook het wel verdiende FSC-keurmerk.

  • Onafhankelijk gecontroleerd
  • Duurzaam beheerde bossen
  • Milieuverantwoord ondernemen
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  • Gecertificeerd van bos tot toepassing

Duurzaamheid en rentmeesterschap

We gebruiken alleen lokaal, snelgroeiend en hernieuwbaar hout, afkomstig uit duurzaam beheerde Ierse bossen. Onafhankelijk gecertificeerd in overeenstemming met de regels gesteld door het Forestry Stewardship Council. Vanuit onze directie besteden wij veel tijd en middelen aan milieukwesties om u te kunnen garanderen dat SMARTPLY-producten en -processen voldoen aan de hoogst mogelijke milieunormen. Wij voeren een veelomvattend milieubeleid om te zorgen dat aan milieuproblemen binnen alle geledingen van de organisatie voldoende aandacht en prioriteit wordt gegeven.Wij gebruiken geavanceerde beheerstechnologie om de uitstoot van broeikasgas uit ons productiebedrijf te minimalsieren. Wij zijn de eerste industrie in Ierland waaraan een Integrated Pollution Control-licentie is toegekend voor milieubewustzijn en verantwoord ondernemen. Wij geven uitgebreide, gemakkelijk toegankelijke trainingsprogramma's en voorlichting om te zorgen dat al onze mensen de juiste training en informatie krijgen over milieukwesties. Wij onderwerpen alle SMARTPLY-activiteiten regelmatig aan risico-analyses om te zorgen dat alle medewerkers hun verantwoordelijkheden kennen en systematisch verantwoording afleggen.

Herbruikbare energie en recycling

Wij zijn in Ierland één van de grootste hergebruikers van energie, in de vorm van biomassa. Wij werken continu aan het behalen van onze ambitieuze recycledoelstelling van 90% voor de hele onderneming. Uiteraard worden alle bijproducten van SmartPly gerecyceld voor energiewinning of tuinbouwtoepassingen.

Hout en doelstellingen

Wij zijn gepassioneerd wanneer we spreken over hout en de waarde van hout voor ons milieu als neutralisator van de CO2-emissie, als een duurzame energiebron en als belangrijkste bestanddeel van al onze SmartPly-producten. We evalueren onze vooruitgang continu op basis van een serie veeleisende doelstellingen en prestatie-indicatoren om onze milieuprestaties continue te kunnen blijven verbeteren.